Senteret sitt bannerbilde

Sørbyen Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

 Aktuelt

STENGT TELEFON FREDAG 12 JANUAR ETTER KL.11:30.

11. januar 2018

Fredag 12/1 stenger telefonen etter kl.11:30 p.g.a. legesenteret bytter datasystem.

Vi tar ikke i mot timebestillinger, reseptbestilling o.l. etter kl.12:00 denne dagen.

Dersom du er akutt syk må du møte opp direkte på senteret frem til kl.15.00.

INFLUENSAVAKSINE - KOMMER 19/10

11. september 2017

Vi starter med vaksinering 19/10. Ta kontakt for timebestilling på LAB for dette.

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris kr 250,-

Turnuslege

11. september 2017

Vi har fra September 2017 til Februar 2018 turnuslege ved senteret.

Han heter Sigurd Baldersheim.

 

ÅPEN LEGELISTE FOR NYE PASIENTER

22. august 2017

Dr. Einar Låstad Kjosavik og Dr.Inga Marthe Grønseth har åpen liste og tar i mot nye pasienter.

Velkommen til oss.

OVERFØRING AV JOURNAL ELEKTRONISK

16. mai 2017

Til våre samarbeidspartnere:

Vi både sender og mottar journaler elektronisk nå.

Vårt journalsystem er CGM.

NY FASTLEGE

21. mars 2017

Fra 01.04.2017 tar Dr. Ingeborg Hov over som fastlege etter Dr. Åsne Ask Hyldmo.

VIKAR

15. august 2016

Lege Anne Mikaela Hauffen er vikar for Silje Folven Barlindhaug fra 29.08.16. Silje Folven Barlindhaug har permisjon til Mars 2018.

Flytting av lokaler

7. juni 2016

Legekontoret flytter til nyere og bedre tilpassede lokaler i Atmel-bygget i Vestre Rosten 79 ila høsten 2016. Vi kommer til å holde til i 1. etasje til høyre rett innenfor hovedinngangen.