Senteret sitt bannerbilde

NY FASTLEGE

19. januar 2018

Dr. Silje Folven Barlindhaug har sluttet som fastlege.

Det vil mest sannsynlig være Dr. Anne Mikaela Hauffen som tar over etter Dr.Barlindhaug.

VI ER TOM FOR INFLUENSAVAKSINE

11. september 2017

Vi er tomme for influensavaksiner. Det er mulig å få resept på denne, for så og få satt denne på LAB.

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris kr 250,-

Turnuslege

11. september 2017

Vi har fra September 2017 til Februar 2018 turnuslege ved senteret.

Han heter Sigurd Baldersheim.

 

ÅPEN LEGELISTE FOR NYE PASIENTER

22. august 2017

Dr. Einar Låstad Kjosavik og Dr.Inga Marthe Grønseth har åpen liste og tar i mot nye pasienter.

Velkommen til oss.

OVERFØRING AV JOURNAL ELEKTRONISK

16. mai 2017

Til våre samarbeidspartnere:

Vi både sender og mottar journaler elektronisk nå.

Vårt journalsystem er CGM.

Flytting av lokaler

7. juni 2016

Legekontoret flytter til nyere og bedre tilpassede lokaler i Atmel-bygget i Vestre Rosten 79 ila høsten 2016. Vi kommer til å holde til i 1. etasje til høyre rett innenfor hovedinngangen.