Til våre samarbeidspartnere:

Vi både sender og mottar journaler elektronisk nå.

Vårt journalsystem er CGM.