Dr. Einar Låstad Kjosavik og Dr.Inga Marthe Grønseth har åpen liste og tar i mot nye pasienter.

Dr. Inga Marthe Grønseth har permisjon nå og har vikar Dr. Sigurd Baldersheim. Hun er tilbake 01.03.2019.

Velkommen til oss.