Senteret sitt bannerbilde

Sørbyen Legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. OBS - dette har en kostnad som bare kan unngås ved å ringe oss.

Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

 Aktuelt

STENGT TELEFON OG LAB FREDAG 16.03.2018

15. mars 2018

På grunn av sykdom hos ansatte er telefon og laboratorium stengt fredag 16.03.18. Ved akutt sykdom møt direkte opp på senteret.

Du kan også nå oss på APP, SMS eller WEB. Obs! Det koster 6,- kr pr. mottatt melding.

Fastlege Inga Marthe Grønseth har permisjon

2. mars 2018

F.o.m. 01.03.2018 har Dr. Inga Marthe Grønseth permisjon i 1 år.

Hun har dette året sykehus tjeneste.

Vikar for henne i denne perioden er Dr. Sigurd Baldersheim.

BETALING FOR SMS

2. mars 2018

Helsedirektoratet mener det ikke er tillatt å kreve betalt for SMS-tjenester der pasienter kan ta kontakt med legekontoret. Leverandøren av SMS-tjenesten legekontoret bruker har bestridt dette, og det skal avgjøres i retten senere i 2018. Inntil videre vil vi fortsette å tilby SMS-kontakt, men ønsker å gjøre oppmerksom på at det koster den som bruker SMS 6 kroner per mottatte melding. En vanlig time- eller reseptbestilling vil derfor koste minst 12 kroner. Dersom du ønsker å unngå dette gebyret må du inntil videre ta kontakt per telefon.

NY FASTLEGE

19. januar 2018

Dr. Silje Folven Barlindhaug har sluttet som fastlege.

Det er Dr. Anne Mikaela Hauffen som tar over etter Dr. Barlindhaug.

VI ER TOM FOR INFLUENSAVAKSINE

11. september 2017

Vi er tomme for influensavaksiner. Det er mulig å få resept på denne, for så og få satt denne på LAB.

 

Risikogrupper

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Pris kr 250,-

ÅPEN LEGELISTE FOR NYE PASIENTER

22. august 2017

Dr. Einar Låstad Kjosavik og Dr.Inga Marthe Grønseth har åpen liste og tar i mot nye pasienter.

Velkommen til oss.

OVERFØRING AV JOURNAL ELEKTRONISK

16. mai 2017

Til våre samarbeidspartnere:

Vi både sender og mottar journaler elektronisk nå.

Vårt journalsystem er CGM.

Flytting av lokaler

7. juni 2016

Legekontoret flytter til nyere og bedre tilpassede lokaler i Atmel-bygget i Vestre Rosten 79 ila høsten 2016. Vi kommer til å holde til i 1. etasje til høyre rett innenfor hovedinngangen.